c8400.com

pohyb9

koncept

Okamžik zachycený z pohybujícího se letadla. Společný pohyb sjednocující pozorovatele s ostatními cestujícími, co upírají pohled na stejný výjev z mírně odlišných úhlů pohledu. Z nespočtu jiných okamžiků předurčených k zapomenutí byl tento jeden zachycen a zhuštěn do podoby fragmentární snové vzpomínky. Pohyb i námět je rozeznatelný, detaily však zůstávají rozmazané.

Předmětem pozorování je malý bílý obláček, efemérní opak hmatatelné urbánní krajiny zkoumané v dřívějších iteracích série. Konstantně se proměňující tvar oblaků je staví do role projekční plochy pro naší představivost, projevující se v hravé interpretaci mimetického významu tvaru, jenž se zdá být jiný každému pozorovateli. Mohlo by to být cokoliv – prázdný znak.

Jednotlivé obrazy se překrývají jak v rámci jednoho pole videa, tak i mezi jednotlivými poli. Nekonečný plynulý pohyb je neustávajícím rozptýlením pro oko, avšak odmítá proniknutí zraku pod její povrch. Při prezentaci díla je projekce videosmyčky doplněna vystavením kompletní sady vytištěných polí videa (celkem 25 polí). Dvě různá média podávající stejné informace umožnují vzájemné porovnání a vytváří dvě rozdílná vstupní místa pro čtení práce. Čtení papíru v podobě samostatných listů umístěných vedle sebe je velmi rozdílný způsob zachycení pozornosti ve srovnání se čtením pohyblivého obrazu, jenž využívá omezení zrakového vjemu k vyvolání iluze pohybu.

Naše oči se snaží zachytit pohyblivý obraz, propadajíce iluzi pomíjivosti a nenávratnosti času, i když čas je redukovaný do téměř absence. Kloužou po povrchu papíru a čtou jednotlivá obrazové pole – skoro stejné ale ne úplně stejné - jedno za druhým, propadající iluzi ekvivalence, která zde však taktéž není.

Rozdílné ale stejné. Stejné ale rozdílné.