c8400.com

spotřeba (consumption piece)

koncept

Nákupy, typ finančních transakcí, jsou sledovatelnými reprezentacemi mých spotřebitelských rozhodnutí a slouží jako vymezující rámec, jenž ohraničuje toto dílo, to znamená, že oddělují to, co je součástí díla a to, co není. Definování sebe sama jako subjektu provádějícího nákupní transakci naznačuje časové vymezení díla (shodující se s délkou mého života).

Toto dílo nemá žádnou fyzickou formu, pouze datovou formu. Jedná se o ready-made z dat. Transakční data jsou výsledkem mé kognitivní práce, kterou lze použít jako vstup pro další produkci nebo výzkum. Použití dat takovým způsobem by představovalo související, ale jiné umělecké dílo / produkt.

Toto dílo je numericky diskrétní a na založené na vzorkování spotřebitelských rozhodnutí. Mezi oběma spotřebitelskými rozhodnutími, která se projevují formou kupní transakce, existuje nekonečný počet prozatímních rozhodnutí, záporných rozhodnutí, hypotetických rozhodnutí, opomenutí a transakcí vypořádaných formou věcného plnění namísto zaplacení v hotovosti. Každá provedená transakce představuje vzorek z řady spotřebitelských rozhodnutí, která jí předcházela a následovala.

Toto dílo existuje v decentralizované distribuované formě. Některé záznamy o mých spotřebitelských transakcích shromažďuji a uchovávám osobně. Většina záznamů existuje na místech mimo mou kontrolu. K některým transakcím neexistuje vůbec žádný záznam. Pokud existují, lze záznamy nalézt v databázových systémech obchodníků, bank, daňových úřadů, poskytovatelů služeb, společností zabývajících se marketingovým výzkumem, prodejců zákaznických dat apod. Papírové účtenky lze nalézt v mé peněžence, u mě doma, v odpadkových koších nebo v účetních archivech právnických osob, které mi je proplatily. To vše jsou zástupné reprezentace tohoto díla, ale nemohou ho reprezentovat jako celek. Všechny transakce díla jsou propojeny definicí díla, nikoliv umístěním transakčního záznamu.

Příjemce si dílo musí představit, aby mohlo vzniknout. Je nemožné dílo sestavit a zobrazit jako celek. V daném okamžiku jsou vždy viditelné pouze určité fragmenty důkazů existence díla. Jakýkoliv pokus o pochopení díla “Spotřeba“ v celém jeho rozsahu se proto musí spoléhat na představivost příjemce.