c8400.com

stopy paměti

text / koncept

Díla jsou časosběrným dokumentem, který vznikal během přednášek, jejímiž názvy jsou výsledné tisky pojmenovány. Každý tisk je složen z kreseb, které vznikaly postupně v mém poznámkovém bloku. Přednášky jsou zdrojem informací, které se postupně spojují do vědomostního celku. Stejným způsobem postupně vznikaly kresby. Příjem informací probíhá častečně s a částečně bez našeho vědomého přičinění. Celý proces byl zakončen, když jsem kresby na konci semestru naskenoval a složil do jednoho celku, odděleně pro každou přednášku.

Jedním z mých záměrů bylo metaforicky zpodobnit proces postupného nabývání vědomostí. Současně se jednalo i o experiment, ve kterém jsem se snažil potvrdit či vyvrátit vzájemnou závislost mezi tématem a vizuální podobou kreseb. Učinění závěru tohoto experimentu přenáchávám divákovi.

Při kompozici částí do výsledného celku jsem znovu postupoval podobným způsobem jako při vytváření kreseb, tzn. polo-vědomě. Znovu jsem tím chtěl simulovat proces myšlení, kdy se informace uložené v paměti propojují způsoby, které jsou pro mne zahaleny tajemnstvím. Části uložených informací se spojují do nových celků, jenž se následně objevují zpět v našem vědomí.