c8400.com

situace 19

zápis

Zápis
Situace 19
21. únor 2012
___________________________________________________________

Předmět: Situace 19
Místo: Konferenční hovor 18:15 – 19:15 Středoevropského času
Autor zápisu: Josef Bareš
Účastníci: Josef, Andrea, Jirka, Jan, Petra, Yuchi, Tomoko
Omluveni:
Poskytnuté materiály: žádné
Klíč k výsledku: R = Rozhodnutí, I = Informace, N = Návrh, P = Prohlášení, Ú = Úkol
___________________________________________________________

#1 Cílem schůze je diskutovat o otázce umělecké tvorby a vyváření hodnoty umělcem.
I /Josef

#2 Umělec reflektuje svět z nadhledu, a dává ostatním příležitost se zamyslet nad každodenními věcmi. Umění má být mnohoznačné.
P / Andrea

#3 Lepší než být komerční umělec a prodávat své umění, je být na volné noze a dělat to, co člověka baví. Umělec by neměl být jako továrna a produkovat artefakty.
P / Petra

#4 Rozdělení mezi komerčním a nekomerčním umělcem je pouze zdánlivý, jedná se o kontinuální škálu možností od komerční po volnou tvorbu.
N / Josef

#5 Alternativa k prodeji uměleckých artefaktů je role umělce jako konzultanta, který je ohodnocovaný za své myšlenky a vytváření názorů, ne za konečné výstupy činnosti.
N / Josef

#6 Trh s uměním je nutnost.
P / Jan

#7 Na podzim byl v A2 publikován článek, kde si několik umělců stěžuje na nedostatečné ohodnocování. Umělci v článku nárokují "spravedlivou" odměnu ze strany galerií.
I / Josef

#8 Je těžké nárokovat ohodnocení na základě vlastního názoru, pokud umělci akceptují systém a instituce jako takové. Ohodnocení je dohodou mezi dvěmi stranami.
N / Josef

#9 Záleží na samotném umělci, co očekává od svého umění. Pokud někdo začíná, je spokojený s málem a žije z potěšení, že může vystavovat. S přibývajícími zkušenostmi je možné vyšší cenu uměleckého výstupu legitimovat rostoucím souborem uměleckých děl a rostoucími zkušenostmi, jenž se odráží v uměleckém produktu.
P / Jirka

#10 Umělec vytváří hodnotu, tím, že formuluje své vlastní názory ohledně osobních hodnot ve svém dílu.
N / Jirka

#11 Pozici umělce lze vnímat jako povolání, ale taktéž jako způsob životního přístupu. V druhém případu se smyslem stává formulace vlastního názoru a politického stanoviska namísto vytváření produktu.
N / Josef

#12 Pokud je člověk hmotně závislý na prodeji uměleckého výstupu, nemůže výtvářet volný pohyb, který je cílem politického umění.
P / Josef

#13 Není možné z pricipu oddělovat komerční a volné umění.
N / Andrea

#14 Smyslem Situace 19 je vytvořit pohyb, ne produkt. Hodnota je v průběhu, ne ve výsledku. Jakýkoliv výsledek situace má stejnou hodnotu, je stejně žádaný. Jedná se o součást výzkumného projektu, o součást souboru děl zabývajících se otázkami korporace, zaměstnání a vzniku hodnot.
I / Josef

#15 Argument – interpretace citace textu z filmu Anthony McCalla & Andrew Tyndalla (Argument, 1978)
I / Josef