c8400.com

spotřeba, korea

proč spotřeba?

Co je tak zajímavého na fakturách a účtenkách? Peníze jsou již pryč a produkt či služba byly spotřebovány. Akorát se můžou hodit k sestavení výkazu výdajů a uplatnění nároku na vrácení pěněz.

Tyhle kousky papíru, korespondující se záznamy v databázi prodávajícího, jsou důkazem našich každodenních spotřebitelských transakcí. Stejně tak jak dýcháme či přemýšlíme, tak také konzumujeme. Naše mysl je zaneprázdněna tím, co konzumovat a jak za to platit. Spotřeba se stala přirozeným stavem naší existence.

Ve vzdálené minulosti, umělci malovali hory, květiny a zvířata. Byly to běžné věci vyskytující se okolo nich v každodenním životě. Přesto jim však přišly hodné opakovaného pohledu, pozorného pohledu, a vynaložení úsilí k jejich zpodobnění s novou čerstvostí a novými detaily. Ale ten čas je pryč. Dnes žijeme ve světě vytvořeném lidmi pro lidi. Trávíme dny v pokojích bez oken pod umělým osvětlením a dojíždíme do práce v klimatizovaných autech a autobusech. Naše skutečnost je skutečností betonu, oceli, skla a LCD displejů. V tomto světě dýcháme a myslíme, a spotřebováváme. Vždy jsme nějakým způsobem spotřebovávali. Avšak nyní této činnosti připadá nový význam. Není to již pouze proces, kterým se udržujeme při životě a zajišťujeme naše pohodlí. Ze spotřeby se stal komplexní systém ospravedlnění, jenž určují naše každodenní rozhodnutí. Spotřeba již není jen aktivitou, ale komplexem aktivit, předpokladů, postojů a přesvědčení. V momentu, kdy se městský prostor se stal naší druhou přírodou, se záznamy spotřebitelských transakcí staly ekvivalentem odrazu naší tváře na hladině studánky či jezera. Když se díváme na účtenku ze supermarketu nebo na výpis kreditní karty, vidíme sami sebe. Je to zkonstruovaná verze nás, ne nepodobná zkonstruované verzi prostředí okolo nás. Podobně jako žijeme v prostředí, jenž jsme nepostavili vlastníma rukama, tak i zrcadlový obraz, který vidíme, když se díváme na naší spotřebu není obrazem vytvořeným námi samotnými. Vidíme sadu dat, spojující se do profilu spotřebitele, našeho alter ega pobývajícího v marketingové databázi věrnostního programu supermarketu, bankovní korporace či vládního úřadu.

Z perspektivy veledat (big data), účtenka je portrétem, profilem rozhodnutí – jedním mezi miliardami jinými. Rozhodl jsem se tomuto portrétu věnovat detailní pohled. Co uvidím? Co uvidí ostatní? Reprodukuji a kreslím obsah účtenek za účelem zpodobnění úseku našeho světa, který je zde před námi, ale často pouze proklouzává mezi našimi prsty. Je součástí naší nové přírody stejně tak jako hory a řeky.

***

Práce Spotřeba, Korea byla vytvořena během mého pobytu v Koreji a tudíž používá korejštinu, tak jak se vyskytovala na originálních účtenkách. Rukopis provedený tušovým štětcem v jazyce, kterému nerozumím (tj. v podstatě ruko-kresba) dodává další význam samotnému aktu psaní. Tak jako se učíme kreslit přírodní úkazy napodobováním toho, co si myslíme, že vidíme, tak se učím kreslit text opisováním podobných avšak ne stejných záznamů spotřeby. Zaznamenávání záznamů tak přesahuje reflexi sebe samotného tady a teď (druh autoportrétu) a ve skutečnosti přeměňuje tuto individualitu na něco jiného, vztahující odcizené individuum k jeho okolí.