c8400.com

[solo] Situace 19

koncept

Konferenční hovory jsou každodenní rutinou v každé velké korporaci působících ve více zemích a časových zónách. Situace 19 měla standartní formu konferenčního hovoru, kterých jsou denně uskutečněny miliony.

Přenesl jsem tuto formu do nového kontextu naplánováním konferenčního hovoru mezi mnou a návštěvníky galerie. Sám jsem se nacházel ve vzdálené lokaci mimo galerii. Účastníci situace na místě našli vytištěnou pozvánku, která obsahovala pokyny jak se pomocí mobilního telefonu připojit do telekonference.

Konferenční hovor byl volně strukturovaný, započal zaznamenáním docházky a následně diskuzí mezi mnou a účastníky. Téma se týkalo zaměstnání a vytváření hodnoty v současném výtvarném umění. Formuloval jsem několik myšlenek a ptal se na názory a komentáře diváků. Během diskuze byl pořizován zápis.

Po vypršení času jsem telekonferenci zakončil četbou citátu z filmu Anthony McCalla a Andrew Tyndalla Argument (1978). Citát popisuje umělce, který pracuje v manažerské pozici ve velkém podniku, a rozporuplným vztahem mezi jeho uměleckými záměry a cíli, za které je placen ve své práci.

Po skončení konferečního hovoru byl publikován zápis.

(c8400)