c8400.com

pohyb: přiblížení (7, 8)

koncept

Prožitek prostoru při pohybu městem či mezi městy se stal funkcí dopravních prostředků použitých k přepravě našich těl. Naše těla jsou připoutána k sedadlům, madlům a bezpečnostním pásům podobným způsobem jako jsou naše oči fixovány na obrazovky našich elektronických přístrojů. Vzniká zde podobnost s kinem, kde naše těla jsou taktéž nehybná a pohledy fixovány na promítaný obraz. Další podobnost s kinem spočívá v kolektivní povaze zážitku: Těla společně se pohybující prostorem. Během pasivního pohybu v dopravním prostředku, nahrazující kamerový vozík, náš úhel pohledu nahrazuje úhel pohledu kamery.

Při pohledu z okna vidíme míjející krajinu. Důvodem naší cesty však je pohyb vpřed - přiblížení se cíli. Tak jako v záběru z kamerového vozíku, vzdálenost mezi pozorovatelem a předmětem pozorování ovlivňuje vnímanou rychlost pohybu. Dvě videosmyčky jsou hledáním filmových kvalit v každodennosti. Staví proti sobě dva pohyby rozdílných rychlostí a dvě rozdílné vzdálenosti mezi pozorovatelem a cílem pohledu. Obě práce jsou zkonstruovány na základě mikromomentů zažitých během cest. Okamžiky podobné nespočet jiným avšak ne úplně stejné. Zaznamenané fragmenty, jejichž délka je měřena trváním mrknutí a letmých pohledů.

Pohyb7 zachycuje jeden z pomalejších mechanizovaných pohybů – pohyb eskalátoru. Navzdory relativně nízké rychlosti, tempo prolínajících se fragmentů, pocházejících z jedné obrazové sekvence zachycující pohyb dolů po eskalátoru, se zdá být prudké a naléhavé. Těla jsou statická, tak jako kamera, avšak všichni jsou společně transportováni, čímž přebírají roli převáženého materiálu a statistické jednotky.

Pohyb8 naopak zachycuje jeden z nejrychlejších mechanizovaných pohybů. Záběr byl pořízen z letícího letadla, jenž se v noci přibližuje ke kontinentu osvětleného pouličními světly a ohraničeného temnou hmotou moře v popředí a nebe v pozadí. Navzdory rychlému pohybu letadla se zachycený pohyb zdá být hebký a pomalý, jako kdyby vzdálenost od země zpomalovala tok času.

Interval vznikající mezi pomalým avšak zdánlivě rychlým pohybem (Pohyb7) a rychlým avšak zdánlivě pomalým pohybem (Pohyb8) dává vzniknout sytému souřadnic pro projekce a představy dalších vjemů, zážitků a skutečností.