c8400.com

Super Books

informace

pátek 10.5.2019 17:00 až 22:00
sobota 11.5.2019 11:00 až 20:00

Výstavou „Super Books“ jsou v Mnichově poprvé prezentovány publikace autonomních umělců. Více než 50 umělců, designérů a alternativních vydavatelů vystaví své výtvory v terasovém sále Haus der Kunst.

„Super Books“ navazuje na tradici samostatných, nezávislých míst, jenž vznikaly od šedesátých let v prostředí mezinárodní, post avantgardní umělecké scény pro umělecké publikace a jejich recepci. Není náhoda, že publikace umělců jsou také výrazem emancipačního záměru demokratizace umění a jeho trhu a budování nových komunikačních a distribučních sítí.

„Super Books“ jsou součástí aktuální výstavy „Archiv v rezidenci: Publikace AAP Archive Artist“ a jsou projektem spolupráce mezi Haus der Kunst, AAP Archive Artist Publications, Akademií výtvarných umění v Mnichově a prostorem fructa v Mnichově.

externí odkaz na stránku Super Books