c8400.com

ACEEEHIIKPRTZ

koncept

Přijímám. Souhlasím s podmínkami užití. Souhlasím. Kolikrát denně kliknu v prohlížeči na tlačítko "souhlasím", jen abych mohl pokračovat, abych získal to, co v danou chvíli potřebuji, nebo abych se jednoduše zbavil nepříjemného vyskakujícího okna? Můj život by pravděpodobně nestačil na to, abych si skutečně přečetl všechny mnou přijaté podmínky užití. Podmínky se, na rozdíl od toho, co naznačují, nemají číst. Stejně tak nejsou určeny k tomu, aby byly odmítnuty. Podmínky jsou tu prostě proto, aby byly přijaty.

Výchova k přijímání a souhlasu se projevuje i v reálném životě. Entity v mocenském postavení jasně říkají, že neexistují žádné alternativy a že se netoleruje žádný nesouhlas. Jedinou možností, která zbývá, je přistoupit na předepsaná pravidla. Přijmout. To samo o sobě není nic nového, pouze eskalace toho, co existovalo v mnoha různých formách latentně pasivního násilí kolem nás odjakživa. Změny se odehrávají na úrovni technologie. Díky rostoucí účinnosti donucovacích prostředků jsou jejich účinky stále patrnější.

Co znamená přijmout něco, čemu člověk nerozumí a co nelze odmítnout? Co znamenají slova vedle jediného zaškrtávacího políčka na formuláři, když člověk stejně musí políčko zaškrtnout, aby mohl postoupit dál? Absence alternativy k přijetí způsobuje, že sloveso "přijmout" postrádá svůj původní význam. Rozpadá se na písmena, z nichž je složeno.

Dítě se učí poznávat písmena, aby mohlo vyslovovat slova, která jsou z nich sestavena, a aby si je mohlo spojit s významem, který označují. Co se stane, když se setkáme se slovy, která umíme přečíst, ale jejichž význam neodpovídá naší zkušenosti? Slova se rozpadnou na jednotlivé složky - písmena. Slova se vracejí do stavu před vznikem významu.

Elementární struktura abecedy je jednoduchým prostředkem nového uspořádání písmen ve snaze vytvořit alespoň zdání srozumitelného řádu v tomto stavu nevědění.

Úkol, který máme před sebou, je vlastně podobný tomu, který se řeší na základní škole. Nejprve se naučte abecedu. ABC přijímání a souhlasu.

***

Poznámka pro česky mluvící: Dílo se sestává alternativně z německých frází "Ich akzeptiere" (přijímám), "Ich stimme zu" (souhlasím) a "Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen" (souhlasím s podmínkami používání), přičemž písmena obsažená v jednotlivých frázích byla seřazena podle abecedy.