c8400.com

viewpoint, interpretace

koncept

Instalace (stroboskop, motor, stůl, elektronika)

Viewpoint interpetation zkoumá vztah mezi pozorovatelem (subjektem) a pozorovaným (objektem ). Pracuje s myšlenkou pravidelného vzorkování reality – jako ve filmu, kde dojem spojitého pohybu vzniká promítnutím nespojitých obrazů. Tato optická iluze je aplikována na reálný objekt a jeho reálný pohyb.

Viewpoint Interpretation dále rozvíjí myšlenky Viewpoint series. Současně však obrací některé vztahy vyjádřené ve Viewpoint series. Instalace sestává z reálného objektu – stolu – který je zavěšen ze stropu a otáčí se vysokou rychlostí v temné místnosti. Stůl je osvětlován pouze záblesky stroboskopu. Záblesky zviditelňují samotný stůl, avšak jejich synchronizace s rotací stolu zneviditelňuje pohyb stolu.

Společným prvkem Viewpoint series a Viewpoint Interpretation je obraz tvořený záblesky – sekvence temných a světlých okamžiků. V obou případech je záblesk nositelem jednotky informace – obrazu, který je izolovanou hodnotou, vzorkem spojitého informačního toku skutečnosti.

Způsob, kterým vzorkování probíhá je však rozdílný. Ve Viewpoint series, vzorkovací proces slouží k vytvoření co nejvěrohodnější representace reality (reálného prostoru). „Objektivní“ pozorovatel, který aktivně vzorkuje realitu, zprostředkovává „objektvní“ pohled objektu (budovy), na který se soustředí jeho pozornost. Ve Viewpoint Interpretation vzorkovací proces naopak neguje informační hodnotu. Záblesk – moment zaznamenání vzorku – je spuštěn samotným objektem. Co vidíme, je „reálné“ a ne zprostředkované. Avšak, co vidíme, není celá pravda. Můžeme cítit, že tam je ještě něco více. Ale jen při velmi podrobném zkoumání můžeme dospět blíže k poznání. Celý obraz se nám nikdy nepodaří spatřit.

Obě práce (Viewpoint series a Viewpoint Interpretation) v sobě obsahují pohyb. Rozdíl vzniká ve způsobu synchronizace vzorkovací frekvence a pohybu. Ve Viewpoint series je skutečný pohyb kamery transformován do virtuálního pohybu objektu, jenž je zprostředkován záblesky obrazu. Ve Viewpoint Interpretation je skutečný pohyb objektu vymazán tou samou technologií sekvenčního vzorkování. Návštěvník se může libovolně pohybovat okolo objektu, avšak pohyb objektu samotného pro něj zůstává skrytý v momentech mezi záblesky světla.

Pokud použijeme sémiotickou terminologii, můžeme říci, že rozdíl spočívá ve vztahu mezi označujícím a označovaným. Ve Viewpoint series existuje ikonický vztah: Animovaný obraz odkazuje ke skutečnému objektu skrze podobnost, zdánlivý pohyb zobrazovaného objektu na obrazovce odkazuje k původnímu pohybu pozorovatele. Ve Viewpoint Interpretation se označující a označované stávají jedním, jenž nemůže být rozděleno: Stůl je stůl. A je to objekt (stůl) samotný, jenž způsobuje pokřivení vjemu diváka. Pohyb stolu a pohyb diváka existují simultánně.