c8400.com

spotřeba, hong kong (sv.1)

koncept

‘Spotřeba, Hongkong (Svazek 1)’ je projekt vycházející z výzkumu mapující vztah mezi soukromou sférou individuálních rozhodnutí (např. co koupit k večeři) a veřejnou sférou agregovaných socioekonomických následků, jenž se dozvídáme ze zpráv (tržby firem, cena akcií, HDP, nezaměstnanost, atd.) ve specifických podmínkách Hongkongu. Projekt se skládá z knihy, vícestopého videa a doprovodných materiálů. Všechny materiály se spojují ve formě instalace.

Ekonomové používají výrazu ‘hlasování dolarem’ pro vysvětlení analogie mezi spotřebitelskými rozhodnutími a politickými rozhodnutími: Podobně jako občané volí mezi několika politickými kandidáty, spotřebitelé používají své dolary pro výběr produktů a firem, jenž se následně stávají ’vítězi ’ a ’poraženými ’ v tržním souboji. Teoreticky je tento příklad používaný k vyzvednutí moci, jenž spotřebitelé mají nad výrobci.

‘Spotřeba, Hongkong (Svazek 1)’ sleduje spotřebitelská rozhodnutí autora během 12 měsíců pobytu v Hongkongu (září 2013 – srpen 2014) a vztahuje je ke každodenním zprávám. Projekt tímto dokumentuje osobní příběh návštěvníka, jenž však lze vztáhnout k obecné zkušenosti obyvatelů Hongkongu: Vzhledem k tržní koncentraci, většina obyvatel nakupuje potraviny v jednom ze dvou řetězců supermarketů, stejně jako autor. Průměrná výše měsíčních výdajů dokumentovaná v práci také přibližně odpovídá průměrným měsíčním výdajům většiny Hongkongských domácností.

Projekt nepracuje s detailními předpoklady, a namísto toho pracuje s principem recyklace spotřebitelských rozhodnutí. Výběr novinek je činěn na základě rozhodnutí, jenž byla učiněna před počátkem projektu samotného. Interpretace knihy tak zůstává otevřená čtenáři.

Soubor dat

Každý nákup (tj. spotřebitelské rozhodnutí) je spojeno s firmou, ve které byl učiněn. Tyto firmy jsou seskupeny podle holdingových firem (10 holdingů a 4 obecné kategorie pro spotřebu, jenž nešla přiřadit žádnému holdingu). Novinky zveřejněné ve stejný den, kdy proběhl nákup, jsou vybrány na základě klíčových slov jako jméno firmy, jméno holdingu, jméno majitele společnosti, a pokud nebylo možné najít žádné novinky podle tohoto klíče, hledání pokračuje podél více obecných klíčových slov jako „ekonomika Hongkongu“. Výsledný soubor dat má následující strukturu:Kniha

Kniha obsahuje text, prezentovaný jako lineární příběh v deníkové formě. Dokumentuje spotřebitelská rozhodnutí a související novinky den po dni, včetně plného textu novinového článku. Kniha má formát tlusté černobíle tištěné brožury o délce 826 stran. Obsahuje předmluvu (osvětlující kontext) a úvod (vysvětlující metodu), následované hlavním obsahem knihy, v němž je dokumentovaná autorova každodenní spotřeba v Hongkongu a jedna vybrané novinka pro každý den. Kniha je hmatatelným výstupem pomalého procesu/zkušenosti četby a propojování nesouvislých útržků informací vztahujících se k Hongkongu, místně působícím firmám a světové ekonomice.

Video

Video je koncentrovaným vizuálním protějškem ke knize. Staví na stejném souboru dat, transformovaném do podoby virtuální 3D sochy sestávající z bílých koulí a titulků vybraných novinek vznášejících se v nekonečném černém prostoru. Každá koule představuje výdaje v jeden den v jedné specifické mateřské společnosti. Průměr koule odpovídá výši výdajů. Koule jsou uspořádány horizontálně na základě kategorie výdajů a mateřských společností (14 kategorií) a vertikálně podle času. Každá vertikální vrstva odpovídá jednomu dni a je spojena s nadpisem novinového článku vybraného pro daný den – korespondující novinové články se nacházejí v knize. Rychlý běh videa činí souvislou četbu titulků skoro nemožnou. Zvuková stopa videa zrcadlí toto vizuální tempo: Sestává z hlasu, jenž předčítá nadpisy, které se však vzájemně překrývají, a tudíž je možné zaslechnout pouze jejich fragmenty. Různé stopy videa ukazují různé úhly pohledu na datovou sochu.

Dodatky

Datový soubor použitý k produkci knihy a videa-animace umožnuje vytváření dalších výstupů s ohledem na místně specifickou prezentaci práce a okolnosti instalace. V instalaci byla například použita projekce nekonečně ubíhajícího plného textu knihy. Také byla vytvořena série fotografií, ve kterých je výtisk knihy zobrazen spolu s budovami, ve kterých sídlí zmiňované mateřské firmy v Hongkongu.